Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik er sidst opdateret den 2. januar 2019

EU vedtog i maj 2018 Databeskyttelsesforordningen og hvis formål er at beskytte dig og de personoplysninger, som vi håndterer, når du er i kontakt med Izumi. Privatlivspolitikken beskriver vores praksis i forbindelse med indsamling, registrering og behandling af dine personoplysninger, når du handler hos os; herunder når du benytter vores hjemmeside eller app.

Izumi Plus ApS (CVR-nr. 37150738), Strandvejen 59, 2100 København Ø (i denne privatlivspolitik også henført til som ”Izumi”, “vi”, “os” eller “vores”) indtager rollen som dataansvarlig for omgangen med dine personoplysninger og som du oplyser, når du er kunde hos os. Det betyder, at vi i det omfang dine persondata er at henføre til dit kundeforhold hos os er ansvarlig for at sikre, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen) og gældende national lovgivning herom, bl.a. Databeskyttelsesloven.

Hos Izumi passer vi godt på dine data, og deler dem aldrig med andre, med mindre, du har givet os lov, eller der er et andet retligt grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Det kan eksempelvis være Izumi’s opfyldelse af en retlig forpligtelse, eller opfyldelse af en aftale med dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Izumi indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, benytter vores app og/eller anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder; herunder bordreservation samt Take-Away bestillinger.

1. Indsamling af personoplysninger:

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Dine personoplysninger giver os mulighed for at give dig en god og relevant service. Når du er kunde hos Izumi, accepterer du behandlingen af dine personoplysninger, der er nævnt i denne privatlivspolitik.

Dette omfatter:

Oplysninger til brug for bordreservation og Take-Away bestilling

Når du laver en bordreservation eller gennemfører en Take-Away bestilling opgiver du selv oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail.

Disse oplysninger bruger vi til at kunne booke en bordreservation eller levere Take-Away bestilling til dig og for at kunne informere dig om ændringer eller forsinkelser i din levering. Disse oplysninger bruges også i tilfælde af tilbagekaldelser eller andre lovpligtige forhold i relation til bordreservationen og/eller din Take-Away bestilling.

Det vil fremgå af de relevante online formularer på hjemmesiden, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende indtastningsfelt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du ikke gennemføre bestillingen eller benytte de pågældende ydelser og services fra Izumi.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

Oplysninger i forbindelse med køb og levering af Take-Away bestilling

Vi bruger dine personlige oplysninger ved Take-Away bestillinger til, at vi dels kan effektuere bestillingen og dels kan identificere dine favoritvarer og hermed sikre, at du får de mest relevante anbefalinger og budskaber fra Izumi. Informationerne bruges også i forbindelse med informationer som tilbagekaldelser m.m.

Oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside

Vi indsamler informationer om din adfærd, når du besøger Izumi’s hjemmeside – eller benytter vores app. Dette omfatter oplysninger omkring din adfærd på hjemmesiden, såsom hvilke sider du har besøgt, i hvilken rækkefølge og hvor du har klikket. Disse oplysninger bruger vi til at sikre, at du får den bedste og mest relevante oplevelse på hjemmesiden og for at optimere vores hjemmeside og app.

De indsamlede oplysninger omfatter også dem, der sendes fra din enhed (telefon, tablet, eller computer), når du bruger vores hjemmeside eller app. Dette kan være oplysninger om din browsertype, længden af besøget, geografisk placering, henvisnings-URL, elektronisk adresse (f.eks. IP-adresse), præferencer og oplysninger vedrørende din anvendelse af Izumi’s hjemmeside og vores forskellige tjenester. Disse personoplysninger indsamles via cookies, tracking-url’er, beacons m.v. (se nedenfor). Du kan læse mere om vores brug af cookies m.v. her.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor og som har afsæt i Databeskyttelsesforordningens Artikel 6 stk. 1 litra a-f. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter gældende lovgivning.

Når du er kunde hos os, accepterer du den måde vi behandler dine personoplysninger på, hvilket du kan læse mere om i dette afsnit.

 • Dine stamoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mail) bruges i forbindelse med bordreservation eller bestilling af Take-Away. Dit telefonnummer og e-mail deles ikke med andre uden dit samtykke.
 • Oplysninger om dine bestillinger, dit telefonnummer og e-mail bruges i forbindelse med tilbagekaldelser og andre lovpligtige informationer, f.eks. i relation til fødevaresikkerheden.
 • I forbindelse med bestilling af Take-Away hos Izumi via vores hjemmeside eller app opgiver du dine kreditkortoplysninger. Izumi opbevarer ikkeselv disse oplysninger, eftersom enhver effektuering af Take-Away bestillinger med tilhørende betaling sker via vores samarbejdspartner La Fourchette SAS og hvis fortroligheds- og persondatapolitik, du kan læse her. Izumi har således hverken direkte eller indirekte adgang til oplysninger i forhold til gennemførelse af din betalingstransaktion.
 • Oplysninger om bestillinger, herunder varesammensætning og købshistorik, bruges til at identificere dine favoritter og til at anbefale de mest relevante varer til dig og til at vise dig de mest relevante budskaber til dig på Izumi’s hjemmeside eller i vores app.
 • Din adfærd på Izumi’s hjemmeside og vores app bruges til at lave adfærdsanalyse igennem statistik via Google Analytics.
 • Din adfærd og bestillinger bliver kommunikeret i anonymiseret form til Facebook, til brug for annoncering. Facebook kan ikke henføre nogle af disse data tilbage til dine persondata.
 • Din adfærd, køb, og adresse kan indgå i interne analyser med det formål at forstå vores kunders købsmønstre og for at planlægge vores forretning. Disse analyser forbliver interne og behandles udelukkende af særligt betroede medarbejdere hos Izumi og deles ikke med andre. Analyserne baserer sig altid på en gruppe af personer og ikke på individniveau.
 • I nogle tilfælde bruger vi dine data i en anonymiseret, aggregeret form. Dette kan for eksempel være til brug for markedsanalyser eller forebyggelse af svindel.
 • Har du givet samtykke til at modtage beskeder eller anden markedsføring fra Izumi på e-mail, bruger vi din e-mail til at sende relevante beskeder omkring de interesseområder, du har givet samtykke til.
 • Har du givet samtykke til at modtage beskeder eller anden markedsføring fra Izumi på SMS, bruger vi dit telefonnummer til at sende relevante beskeder via SMS omkring de interesseområder, du har givet samtykke til.
 • Har du givet samtykke igennem vores app til push beskeder fra Izumi, bruger vi dit telefonnummer til at sende relevant beskeder vi app’en, omkring de interesseområder, du har givet samtykke til.
 • Har du givet samtykke til sociale medier vil vi med jævne mellemrum, når der er tilbud, nyheder, eller anden relevant information, vise disse på Facebook til dig. Vi deler i den forbindelse din e-mail adresse og et anonymiseret ID med Facebook, og bruger det kun til at sikre, at du får de annoncer, der er relevante for dig.
 • Har du givet samtykke til det kan det være vi sender dig en invitation til at anmelde os på Trustpilot. Vi deler ikke personhenførbare data med Trustpilot.
 • I forbindelse med den løbende udvikling af vores IT infrastruktur er vores systemer tilgængelige for udvalgte personer hos vores IT underleverandører. Disse systemer vil ofte indeholde persondata. Alle vores IT underleverandører er underlagt fortrolighedsaftaler, samt databehandleraftaler og sikkerhedskrav, der sikrer dine persondata mod utilsigtet adgang og brug.

Cookies

Vi benytter cookies på vores hjemmeside. Brugen af cookies på hjemmesiden kan du læse mere om her.

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke ved accept af brugen heraf. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i efterfølgende afsnit 3.

3. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside – eller app – indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 9 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet lovgivningsmæssigt grundlag.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

4. Opbevaring af persondata

For såvidt angår bordreservation gemmer vi dine persondata i 14 dage efter dit besøg, dersom der skulle opstå efterfølgende spørgsmål. I relation til bestilling af Take-Away gemmer vi bestillingen med tilhørende betalingstransaktion og som gennemført via vores samarbejdspartner La Fourchette SAS i 6 år – sidste 5 år samt indeværende regnskabsår – iht. Bogføringslovens §10.

5. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

6. Dine rettigheder

Du har ret til – ved skriftlig anmodning herom til Izumi – at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Du kan gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet dokumenteret grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du vil have slettet dine personoplysninger, skal du skriftlig kontakte Izumi. Vi vil dernæst efter behørig identificering af dig slette dine personhenførbare oplysninger så hurtigt som muligt og oplyse dig herom. Købsstatistikker og adfærdsdata vil blive anonymiseret og vil derfor ikke kunne henføres til dig. Andre data såsom kvitteringer, transaktionsdata o.lign. vil vi opretholde i henhold til Bogføringsloven og evt. andre lovmæssige hensyn.

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Beder du om at modtage dine personoplysninger skal du indsende skriftlig anmodning herom til Izumi. Du vil derefter få adgang til dine personoplysninger inden for 30 dage i en maskinlæsbar form.

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn, din e-mailadresse og evt. telefonnummer, så vi kan identificere dig og imødekomme din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K

Telefon +45 3319 3200
E-mail dt@datatilsynet.dk

7. Links til andre hjemmesider m.v.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, bl.a. vores samarbejdspartner La Fourchette SAS, som varetager vores online bordreservation samt betalingstransaktioner.

Izumi er ikke ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer, sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du derfor læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker, som måtte fremgå heraf.

8. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre nærværende privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af privatlivspolitikken.

9. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Izumi Plus ApS
Strandvejen 59
2100 København Ø

Tel. +45 3649 3333

@izumisushi

Hos Izumi Frederiberg er vi glade for at introducere vores nye cocktailtårn. Du kan bestille fra 6 op til maksimalt 10 lækre cocktails. Du har frihed til at vælge fra vores brede sortiment af fortryllende cocktails 🍹
- Kan også laves uden alkohol 💫
Det er med beklagelse, at vi meddeler, at Izumi Lyngby lukker sine døre for enden af måneden. Dog er der fortsat mulighed for at nyde vores udsøgte ramen hos Izumi Charlottelund fremover. Som en særlig gestus introducerer vi et eksklusivt tilbud, hvor du kan få to portioner ramen til prisen for én. Dette tilbud er kun gældende den 25. og 26. november. Vi ser frem til at byde dig velkommen hos Izumi Charlottelund 🍜

Bestil allerede bord nu 👇

https://book.easytablebooking.com/book/?id=ae3be&lang=da
COCKTAILS 🍹 

På Izumi er vi ikke bare eksperter i sushi, men også i cocktails! Vi har et stort udvalg, der byder på noget for enhver smag. Men vi stopper ikke ved at blande lækre drinks. Vi går et skridt videre og tilføjer tøris til vores cocktails for at give dem en ekstra wow-faktor. Denne røgeffekt er ikke kun visuelt imponerende, men den bidrager også til den samlede oplevelse af din drink. Og det bedste er, at vi kan lave alle vores cocktails alkoholfri, så du kan nyde den fantastiske smag og præsentation, uanset om du drikker alkohol eller ej. Alt dette tilbyder vi for kun 110 kr. Så kom ind og oplev vores spektakulære cocktails hos Izumi Frederiksberg 🥳
⚫️⚫️⚫️ BLACK MENU ⚫️⚫️⚫️ 

For at hylde Black Week har vi sammensat en eksklusiv “Black menu”. Denne indeholder ikke mindre end 68 stykker lækker sushi, ideel til at nyde med 3-4 personer. Og det bedste? Prisen er kun 555 kr! Kan kun købes ifb med takeaway! Så skynd jer ind og bestil 😍👇

https://frederiksberg.izumi.dk
Eller ring på: 72 18 67 67 ☎️
Hos Izumi er vi specialister i at skabe uforglemmelige oplevelser. Vi forstår, hvor vigtigt det er at have en begivenhed, der glider ubesværet, og vi er her for at sikre, at netop det sker. Uanset om det er en fødselsdag, jubilæum, virksomhedsfest eller noget helt andet, kan vi håndtere det.

Vi tilbyder konkurrencedygtige priser, der passer til ethvert budget, uden at gå på kompromis med kvaliteten eller oplevelsen. Vores sushi er ikke kun velsmagende, men også et kunstværk i sig selv. Vi sørger for, at den præsenteres i smukke både, der tilføjer en ekstra dimension til din begivenhed.

Kontakt os for at drøfte dine behov. Vi er tilgængelige via mail eller telefon. Lad os sammen skabe en begivenhed, der vil blive husket! 🍣
Hej alle sammen! Vi har nogle spændende nyheder til jer fra Izumi Frederiksberg. Vi har udvidet vores cocktailmenu med 3 nye, forfriskende cocktails. Hver cocktail er omhyggeligt sammensat med de fineste ingredienser og serveret med et strejf af tøris, der skaber en unik atmosfære. Så hvorfor ikke forkæle dig selv med en velfortjent pause, komme forbi og opleve vores nye cocktails? Vi ser frem til at byde dig velkommen!
Fejr kulturnatten hos Izumi Frederiksberg! Alle vores spisende gæster får en gratis kop kaffe, som kan nydes i vores stemningsfulde restaurant eller tages med som en 'to go' kop. Og frygt ej, kaffeelskere! Selvom du ikke spiser, har vi sænket vores kaffepris til kun 15,-. Glæd dig til en uforglemmelig kulturnat hos os på Izumi Frederiksberg! ☕️
Vi finder den ideelle menu til din begivenhed, der passer til dit budget. Kontakt os for detaljer 🍣 
#Izumi #Frederiksberg
This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.